Teemoja

Tunne Yhteys

Teemoja ohjauksessa ja kursseilla voivat ollla:

Maastakäsittely, yhdessä tekeminen ja oppiminen, hevonen eläimenä, itsetuntemus, herkkyys kuunnella ja kokea, rajat sekä molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus.

Mitä tunne yhteys on?
Jokainen yksilö haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana
itsenään. Se on meille kaikille yhteistä.

Tähän liittyy myös itsensä kohtaaminen myötätunnosta käsin ja sitä muiden kohtaaminen, se on vaikeaa, mutta kaiken vaivan arvoista.

Ohjauksessa ja kursseilla kaikki alkaa tämän hetkisen tilanteen kartoituksella, mietimme yhdessä mitä ja miten. Tutustumme itseemme (ja hevoseen) myötätunnosta käsin, teemme kehoharjoituksia, rentoutusharjoituksia ja keskustelemme kokemuksista.

Läsnäolo
Hevoset ovat aina läsnä hetkessä. Tämä on kuitenkin meille ihmisille ajoittain
haasteellista, joten pyrimme aina tekemään harjoituksia, joiden avulla pystyisimme laskeutumaan tähän tilaan ja hetkeen

Hevosen kanssa
jokainen hevonen, niin kuin ihminenkin, on yksilö. Teemme harjoituksia hevosen kanssa, joiden avulla yritämme auttaa sekä hevosta, että ihmistä löytämään kehonsa biomekaanisesti kestävällä tavalla. Emme pakota emmekä suorita, vaan etsimme ja haemme oikeanlaista tunnetilaa sekä fyysistä tekemistä, jossa kehomme ja mielemme voivat olla auki. Unohtamatta rajojen asettamista.

Kehotietoisuus
Ollessamme läsnä sekä kehollisesti että mieleltämme. Kursseilla
herättelemme kehoamme olemaan hetkessä, harjoittelemme maadoittumista sekä teemme mahdollisuuksien mukaan erilaisia keho- sekä hengitysharjoituksia, joiden avulla kehomme ja mielemme voivat tulla olevaksi juuri nyt.

Ohjaus
Itsetuntemus ja sen kehittäminen ovat avainasemassa monissa elämämme
tilanteissa.

Joskus kaipaamme tukea tai kommunkointia jonkun kanssa, joka ymmärtää. Oikeanlaisten kysymysten esittäminen voi auttaa löytämään yllättäviäkin vastauksia ja ratkaisuja.

Kohtaan sinut ja tilanteesi objektiivisesti, enkä anna valmiita vastauksia, mutta olen valmis pohtimaan niitä kanssasi.