(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia -miksi siitä ei puhuta?

Tunne Yhteys

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia -miksi siitä ei puhuta?

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia, mutta siitä ei juuri puhuta tai sitä ei sanoiteta. Me näemme kyllä usein teknisen suorituksen ja sen, miten hyvin hevonen liikkuu tai toimii jonkun ihmisen kanssa. Usein jää kuitenkin huomiotta tämän ihmisen oman kehon ja mielen tietoisuus, katsomme enemmän hevosta suorittavana osapuolena ja ihmisen osuus saattaa jäädä vähemmälle huomiolle.

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia

Kehotietoisuus ja tietoisuus, mistä on kyse?

Kehotietoisuus on nimensä mukaisesti tietoisuutta omasta kehosta. Miten oma keho toimii, mitä keho viestii ja miten keho liikkuu. Moni ammattilainen on hyvin kehotietoinen, mutta usein kyseessä on ns. hiljainen tieto, jota ei osata sanoittaa eikä kuvailla sitä, mitä kehotasolla tapahtuu eri tilanteissa. Tämä johtuu siitä, että hiljainen tieto muodostuu pikkuhiljaa omien kokemusten kautta ja monesta asiasta tulee automaatiota, jota ei osata sanoittaa tai välttämättä edes tajuta tekemisen hetkellä, että keho on siinä omalla panoksellaan mukana.

Mielen tietoisuus on tietoisuutta omasta mielestä. Miten oma mieli toimii, miten reagoi omiin ajatuksiinsa, mitä tuntee ja miten reagoi tunteisiin ja tunnetilan muutoksiin. Mielen tietoisuutta voisi kuvata sillä, että kykenee tarkkailemaan esimerkiksi omia ajatuksiaan ja miettimään ennen reagointia. Ihminen kykenee laaja-alaisemmin pohtimaan ja kyseenalaistamaan omassa päässään olevia asioita eikä vain reagoi ärsykkeisiin.

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia

Miksi (keho)tietoisuudesta olisi hyvä puhua enemmän?

Jos kehotietoisuudesta puhuttaisiin enemmän, se tulisi näkyvämmäksi osaksi tekemistä hevosten kanssa ja siitä olisi apua monessa eri tilanteessa. Usein käy niin, että tarkkailemme vain teknistä suoritusta, sitä mitä hevonen milloinkin tekee ja jätämme huomiotta monta asiaa, joita ihminen tekee hevosen vierellä tai ratsain.

Tämä ei ole ihme, sillä ihmisen tekeminen ja oleminen jää usein vähemmälle huomiolle. Ajatusmallit toimivat enemmän niin, että kun hevoselta pyydetään asiaa X, sen tulee suorittaa se. Vähemmän mietimme ja tarkkailemme sitä, mikä on ihmisen kehon rooli. Tai jos tarkkailemme ihmisen kehon roolia, huomioimme usein tekniset muotoseikat, mutta iso osa jää näkemättä.

Kehotietoisuus ei ole vain se tekninen suoritus, jota me voimme silmin tarkkailla. Kehotietoisuus on oman kehon tuntemista ja tarkkailua, mutta samalla se on hevosen kehon tuntemista ja tarkkailua. Sen sanoiksi pukeminen on vaikeaa tuon hiljaisen tiedon lisäksi siksi, että se on enemmän kokemuksellista. Meitä ei opeteta missään olemaan tietoisia kehostamme tai juuri kuuntelemaan sen viestejä, tämän vuoksi meidän on vaikeaa myöskään nähdä, jos joku muu näin tekee. Läsnäolon harjoittelu auttaa myös tietoisuuden kehittämisessä, voit lukea siitä lisää täältä.

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia

Tietoisuus ja virtaus

Kehotietoisuudesta on kyse, kun puhumme flowsta tai virtauksesta. Se on ja se näyttää helpolta ja vaivattomalta. Se on sitä, kun pelkkä ajatus riittää ja me pystymme keskustelemaan hevosen kanssa niin, että oleminen ja tekeminen on helppoa.

Kaikki on alati liikkuvaa ja dynaamista, jos kehoon tai mieleen tulee este syystä tai toisesta (hevosella tai ihmisellä), virtaus pysähtyy, muuttaa suuntaa tai muotoaan. Tämä on se hetki, josta tulee ongelma, varsinkin silloin, jos emme tiedosta tämän esteen olemassaoloa. Tilanne on jo erilainen, jos tiedostamme esteen ja toimimme sen mukaan, silloin virtaus ei välttämättä ole ihan optimia, mutta se on kuitenkin olemassa eri tavalla.

Me tarvitsemme tietoisuutta ja kehotietoisuutta, jotta voimme huomata ja huomioida esteet sekä itsessämme että hevosessa ja toimia niiden mukaan. Me emme voi muuttaa sellaista, jonka olemasssaolosta emme tiedä.

(Keho)tietoisuus yhdistää monia ammattilaisia

Kehotietoisuuden merkitys hevosten kanssa

Tietoisuuden ja kehotietoisuuden merkitys korostuu, kun teemme asioita hevosten kanssa. Hevosille on luontaista kommunikoida keholla ja energialla. Sanoja ja teknistä tekemistä merkityksellisempää on kokemus ja tunne yhteydestä. Yhteyden tunne tulee vapaasti virtaavasta liikkeestä eli tietoisesta kehosta ja mielestä.

Me olemme myös opettaneet hevosemme olemaan vähemmän kehotietoisia, jonka vuoksi usein myös hevosemme tarvitsevat opastusta asian suhteen. Opettelu ja uusien asioiden kohtaaminen voi viedä aikaa, sekä ihmisellä että hevosella. Tietoisuus tuo kuitenkin mukanaan todella paljon hyviä asioita, muutakin kuin liikkeeseen liittyvää. Tietoinen hevonen on terveellä tavalla itsevarma, avoin ja se suhtautuu asioihin tyynemmin, sillä se tietää, että voi kontrolloida omaa olemistaan ja kehoaan.

Tietoisuus on se jokin ekstra-asia, jonka näet seuratessasi alansa ammattilaista tekemässä työtään. Esimerkkinä Manolo Mendez, jonka tietoisuutta ja hevosen kanssa keskustelua voit seurata monilta videoilta.

Olen myös Facebookissa ja Instagramissa

Palaa kotisivulle tästä

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *