Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Tunne Yhteys

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa? Usein puhutaan määrätietoisuudesta samassa lauseessa maastakäsittelyn tai minkä tahansa hevosen käsittelyn yhteydessä. Minä lisään siihen eteen sanan pehmeä ja selitän tässä artikkelissa, miksi näin ja mitä tämä määritelmä minulle tarkoittaa.

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Erilaisissa tilanteissa ja konteksteissa kuulemme sitä, että hevosen kanssa tulee toimia määrätietoisesti. Tämän asian auki selittämistä kuulen harvoin ja joskus olen huomannut, että määrätietoisuus ymmärretään tavaksi tehdä asiat tietyllä tavalla, ajattelematta sen enempää mitä tehdään ja miksi ja millä tyylillä.

Jokainen meistä ymmärtää ja määrittää sanat omalla tavallaan. On kuitenkin hyvä pohtia itsekseen joskus sitä, miten itse määrittelee erilaisia sanoja. Määrätietoisenkin voi käsittää ja ymmärtää niin monella tavalla.

Minulle määrätietoisuus tarkoittaa sitä, että tiedän mitä olen tekemässä ja miksi. Lisäksi olen sen verran varma siitä, mitä olen tekemässä, että pakka ei mene sekaisin, jos eteen tulee yllättävä tilanne tai ympäristössä on muuttujia, joista en voinut tietää. Määrätietoisuuteen liittyy siis myös ymmärrys omasta osaamisesta ja sen tiedostaminen mikä on missäkin tilantessaa sopivaa toimintaa ja mikä ei.

Miksi minä haluan lisätä sanan pehmeä määrätietoisuuteen?

Koska törmään usein siihen, että määrätietoisuus ajatellaan siten, että hevosen on tehtävä se mitä ihminen haluaa, vaikka välttämättä ihminen ei tietäisi mitä ja miten pyytää tai yrittää asiaa hevoselle kertoa. Tämä johtaa tilanteisiin, joissa sekä hevonen että ihminen menevät sekaisin ja lopputulos voi huonoimmillaan olla tilanne, joka on vaaraksi joko ihmiselle ja/tai hevoselle, fyyisesti tai psyykkisesti.

Pehmeä määrätietoisuus luo jo alkujaan sanaan erilaisen ajatuksen. Me voimme todentotta olla pehmeitä silloinkin, kun mukana on määrätietoisuus. Me voimme asettaa rajoja ja tehdä asioita tietyllä tavalla siten, että omassa toiminnassamme säilyy tietty pehmeys tai joustavuus. Tämän pehmeyden takana on tieto ja tietämys siitä, mitä olemme tekemässä, joka luo mieleemme ja kehoomme joustavamman tavan olla, siitä huolimatta, että pidämme kiinni tai asetamme jotakin rajaa.

Pehmeä määrätietoisuus on neutraalia ja ohjaava ilman, että mukaan tulee jännitystä tai vastustusta. Tai jos sellaista syntyy, pehmeä määrätietoisuus ei provosoidu, vaan kykenee toimimaan tilanteen vaatimalla tavalla ja siten, että perusajatus kaiken takana on hakea sujuvaa ja miellyttävää olemista sekä ihmiselle että hevoselle. Se on reilua ja kunnioittavaa toimintaa, jossa otetaan huomioon toinen yksilö.

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Mitkä ovat pehmeän määrätietoisuuden perusedellytykset?

Jokainen ihminen ja hevonen yksilö, jonka vuoksi myös jokainen tilanne on uniikki. Ei ole olemassa yhtä tietä ja totuutta, jonka mukaan toimia. Vaan meidän tulee olla tietoisia ja ymmärtää se, että näkökulmia on yhtä monta kuin on tilanteitakin. On kuitenkin muutamia asioita, joiden uskon olevan avuksi, kun etsimme pehmeän määrätietoista tapaa toimia:

  • Tietoisuus omasta kehosta ja mielestä
  • Ymmärrys siitä, että se mitä me haluamme, ei läheskään aina ole loogista hevoselle. Varsinkaan, jos emme itse ymmärrä perussyytä sille, mitä olemme tekemässä. Selkeytä asia siis aina ensin itsellesi
  • Ymmärrys siitä, että virheiden tekeminen ei ole väärin, vaan se on osa oppimista
  • Ymmärrys siitä, miten juuri siinä tilanteessa mukana olevalle hevoselle olisi selkeintä selittää se, mitä olet pytämässä
  • Ymmärrys rajoista ja niiden merkityksestä, rajat ovat myös rakkautta
  • Tietoisuus/ymmärrys omista mielen/egon asioista, jotka saattavat vaikuttaa päällä olevaan tilanteeseen ei-niin-hyvällä tavalla
  • Ymmärrys hevosesta eläimenä
  • Ymmärrys siitä, mikä on suurinpiirtein loogista ja mikä ei ole
  • Tietoisuus siitä, mitä hevoselle on opetettu aiemmin

Kuten huomasit, en varsinaisesti listannut yhtäkään niin sanottua teknistä yksityiskohtaa tai varsinaista käytännön ohjetta. Siihen on syynä se, että usein, jos jakelemme vain teknisiä ohjeita selittämättä asiaa sen enempää, saattaa lukija/näkijä käsittää asian niin, että lopputulos ei ole toivottu.

Lisäksi minun näkemykseni ja kokemukseni mukaan, ihminen on usein se, joka tarvitsee enemmän ohjeistusta ja usein myös moni asia menee eteenpäin vasta, kun ihminen itse ymmärtää oman roolinsa ja vastuunsa yksilönä, joka pyytää jotain joltain muulta.

Maastakäsittelyn pehmeä määrätietoisuus, mitä se tarkoittaa?

Mistä siis aloittaa?

Edellä kirjoittamani lista saattaa näyttää kammottavalta ja ehkä jopa siltä, että haluaisit ennemmin vastustaa ajatusta. Se on täysin ok. Tärkeintä on jälleen kerran ymmärtää omaa ajatusmaailmaansa ja nähdä syyt ja seuraukset.

Lopulta kyse on pienistä ja yksinkertaisista asioista, joilla on iso vaikutus moneen muuhunkin asiaan kuin itse tähän määrätietoisuuteen. Kyse on isommasta kokonaisuudesta, mutta joka kuitenkin toimii hyvänä “välineenä” muun muassa tämänkaltaisissa tilanteissa, kun alamme miettiä erilaisia ongelmallisia tilanteita hevostemme kanssa.

Aloittaa voi siitä, että miettii, mitä haluaa itseltään ja omalta hevostelultaan ja miksi. Josta pääsee siihen, että ymmärtää omaa toimintatapaansa ja sitä, miksi jotkin tietyt tilanteet saattavat aiheuttaa ongelmia. Muista edelleen se, että jokaisella on niin sanotut heikot kohtansa ja jokainen meistä voi aina oppia uutta ja kehittyä. Tärkeintä on tiedostaa se, missä itse menee.

Usein on hyvä myös kysyä tai pyytää apua, joskus vaikka ei olisi ongelmaakaan. Ajatusten vaihto ja asioiden ääneen sanominen sekä jonkun ulkopuolisen kommentit ja ohjeet voivat avata täysin uusia näkökulmia ja antaa uusia välineitä.

Tärkeintä on aina löytää yhteinen kieli ja tyyli kommunikoida siten, että sekä ihmisellä että hevosella on mukava olla ja yhteys kaksikon välillä säilyy.

Palaa kotisivulleni tästä

Olen myös Facebookissa

Kuvat: Anniina Gullans


 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *