Rajojen asettaminen ja rajoihin suhtautuminen

Tunne Yhteys

Rajojen asettaminen ja rajoihin suhtautuminen

Rajojen asettamisesta kuulee puhuttavan usein, varsinkin silloin, kun hevonen ei tunnista rajoja tai se ei “kunnioita” niitä. Rajojen asettaminen on myös yksi niistä asioista, joihin itse törmään usein auttaessani ihmisiä heidän hevostensa kanssa. Suhtautuminen rajoihin ja niiden asettamiseen on moninaista ja ääräpäitä löytyy paljon. Mutta miksi rajojen asettaminen on tärkeää ja mitä tekemistä suhtautumisella on asian kanssa?

Rajojen asettaminen ja rajoihin suhtautuminen

Rajojen asettaminen ja määrittely

Mitä ovat rajat ja miten ne määritellään? Jokaisella meistä on oma näkemyksensä rajoista ja niiden vetämisestä. Rajojen asettamiseen voi vaikuttaa hevosen lisäksi se, miten ihminen määrittää omia rajojaan vai määrittääkö ollenkaan. Miten ihminen käsittää rajat ja sen, miten rajoja voi asettaa.

On olemassa sekä ihmisen rajat että hevosen rajat. Joidenkin mielestä voi olla, että vain toisella näistä on merkitystä. Rajoja ja rajanvetoa voi olla tai voidaan tehdä mm. näissä asioissa:

 • Kuinka lähelle saa tulla tai saako lähestyä
 • Mikä on oma tila ja miten omasta tilasta pidetään huolta
 • Saako koskea
 • Kuunnellaanko toista vai mennäänkö/tehdäänkö vain olettaen, että kaikki on ok
 • Mitä tunnetiloja siirretään eteenpäin
 • Käyttäytymisen raamit erilaisissa tilanteissa

Miksi rajojen asettaminen voi olla vaikeaa?

 • Epätieto siitä, mihin haluaa omat rajansa vetää
 • Omien rajojen tunnistamattomuus
 • Kykenemättömyys rajojen asettamiseen
 • Pelko, että tekee jotain väärin
 • Pelko, että hevonen ei enää tykkääkään minusta, jos asetan rajoja
 • Oma rajattomuus yleisesti, joka käsittää tavallaan myös listalla ensimmäisenä olevan kohdan
 • Liian tiukka rajojenveto, joka voi johtua esimerkiksi liiallisesti kontrollin tarpeesta, peloista, siitä että ei osaa lukea hevosta tai jostakin muusta

Rajojen määrittely

Miten määritellä rajoja? Minulle rajojen määrittely on enemmän raameja. Tämä tarkoittaa sitä, että tietyt rajat ovat liukuvia ja voivat muuttua tilanteen ja kontekstin mukaan. On rajoja, joista pidän kiinni aina. Kuten se, että hevonen ei saa kävellä ylitseni. Tämä sama raja koskee itseäni suhteessa hevoseen, kunnioitan myös hevosen tilaa tai sen viestejä tilasta.

Enemmän joustavuutta sisältävä raja taas on esimerkiksi se, missä kohden hevonen kävelee, kun kävelemme jossakin yhdessä. Yleisesti ottaen kävelemme vierekkäin. On kuitenkin hetkiä, kun hevoseni voi kävellä paljonkin edelläni ja näyttää tietä. Ja on hetkiä, joissa edelläni kävely ei käy ja rajanveto on tiukempaa. Näihin vaikuttaa mm. se, mikä on ympäristö, mitä on tapahtumassa, onko ympäristössä muuttujia, onko hevoseni jännittynyt/kiireinen/pelästynyt/rentoutunut jne.

Miksi näin? Koska tilannesidonnaisuus vaikuttaa tiettyihin rajoihin minun tyylissäni olla hevosten kanssa. Raamit tuovat selkeyttä, mutta samalla ne antavat joustoa tilanteisiin, joissa sitä voi olla. Tämä lisää sekä ihmisen että hevosen hyvinvointia ja yhdessä tekemisen ja olemisen mielekkyyttä

Rajojen asettaminen ja rajoihin suhtautuminen

Rajoihin suhtautuminen

Se, miten suhtautuu itse rajoihin, voi antaa sinulle paljon informaatiota itsestäsi ja toiminnastasi. Kuulostele omaa suhtautumisestasi ja tarkkaile sitä mielenkiinnolla. Ylempänä listatut asiat ja niiden herättämät ajatukset voivat myös kertoa sinulle tietoa siitä, mikä on oma suhtautuisesi rajoihin ja niiden asettamiseen.

Rajat ovat rakkautta. Ne luovat ja tuovat mukanaan selkeyttä sekä lisäävät luottammusta. Rajat ovat ikäänkuin suuntaviivoja, joiden puitteissa voidaan toimia niin, että hevosella ja ihmisellä on molemmilla mukavaa ja turvallista olla. Rajattomuus voi tuoda mukanaan epäluottamusta ja epämiellyttäviä tilanteisa. Liian tiukat rajat ja niihin takertuminen voivat tehdä saman ja samalla aiheuttaa erilaisia reaktioita, joilla hevonen voi vastustaa rajoja tai niiden asettajaa.

Me olemme vastuussa omista käsityksistämme rajojen suhteen. Samoin kuin olemme vastuussa siitä, miten suhtaudumme rajoihin ja niiden olemassaoloon. Rajat ja rajanveto on yleensä ja normaalitilanteissa neutraali asia, jonka ei ole tarkoitus nostaa suuria tunteita pintaan ihmisen tai hevosen osalta.

Olen myös Facebookissa

Palaa kotisivuille tästä

Kuvat: Anniina Gullans

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *