Teemoja

Tunne Yhteys

Tunne Yhteys- teemoja ohjauksessa ja kursseilla voivat olla: Yhteyden löytäminen, maastakäsittely, yhdessä tekeminen ja oppiminen, hevonen eläimenä, itsetuntemus, herkkyys kuunnella ja kokea, rajat sekä molemminpuolinen luottamus ja kunnioitus.

Mitä tunne yhteys on?

Jokainen yksilö haluaa tulla nähdyksi, kuulluksi ja ymmärretyksi omana itsenään. Se on meille kaikille yhteistä. Tähän liittyy myös itsensä kohtaaminen myötätunnosta käsin ja sitä kautta muiden ihmisten sekä eläinten kohtaaminen, se on vaikeaa, mutta kaiken vaivan arvoista.

Ohjauksessa ja kursseilla kaikki alkaa tämän hetkisen tilanteen kartoituksella, mietimme yhdessä mitä ja miten. Tutustumme itseemme ja hevoseen tietoisuudesta käsin, teemme harjotiuksia hevosen kanssa ja ilman, teemme monipuolisia kehoharjoituksia, rentoutusharjoituksia ja keskustelemme kokemuksista.

Tunne Yhteys-teemoja voivat olla mm.

Läsnäolo
Hevoset ovat aina läsnä hetkessä. Tämä on kuitenkin meille ihmisille ajoittain haasteellista, joten pyrimme aina tekemään harjoituksia, joiden avulla pystyisimme laskeutumaan tähän tilaan ja hetkeen.

On myös hetkiä, kun meidän tulee auttaa hevosta löytämään tämä hetki ja yhteys ihmisen ja hevosen välillä.

Tunne Yhteys-teemoja

Hevosen kanssa
jokainen hevonen, niin kuin ihminenkin, on yksilö. Teemme harjoituksia hevosen kanssa, joiden avulla yritämme auttaa sekä hevosta, että ihmistä löytämään kehonsa tasapainoisella tavalla, jossa molempien mielellä ja keholla on mahdollisuus virrata vapaasti. Emme pakota emmekä suorita, vaan etsimme ja haemme oikeanlaista tunnetilaa sekä fyysistä tekemistä, jossa kehomme ja mielemme voivat olla auki. Unohtamatta rajojen asettamista.

Kehotietoisuus
Ollessamme läsnä sekä kehollisesti että mieleltämme. Kursseilla herättelemme kehoamme olemaan hetkessä, harjoittelemme maadoittumista sekä teemme mahdollisuuksien mukaan erilaisia keho- sekä hengitysharjoituksia, joiden avulla kehomme ja mielemme voivat tulla olevaksi juuri nyt.

Ohjaus
Itsetuntemus ja sen kehittäminen ovat avainasemassa monissa elämämme tilanteissa. Tämän vuoksi olen kehittänyt myös itsetuntemusta syventävän verkkokurssin, jonka avulla voit löytää uusia puolia itsestäsi.

Joskus kaipaamme tukea tai kommunkointia jonkun kanssa, joka ymmärtää. Oikeanlaisten kysymysten esittäminen voi auttaa löytämään yllättäviäkin vastauksia ja ratkaisuja.

Kohtaan sinut ja tilanteesi objektiivisesti, enkä anna valmiita vastauksia, mutta olen valmis pohtimaan niitä kanssasi.

Lue ajatuksistani lisää blogista.

Tunne Yhteys-teemoja